logo

CONSELLERÍA DE SANIDADE ORDE do 15 de agosto de 2020 pola que se modi can determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 15 de agosto de 2020 pola que se modi can determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200815/AnuncioC3K1-140820-1_gl.pdf

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *