PassCOVID.gal é unha App da Xunta de Galicia para axudar a coidarnos da COVID-19

https://passcovid.xunta.gal/portada