logo

Modificación das Bases reguladoras do Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *