EXTRACTO da Resolución do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do
Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas
aos proxectos de empresas galegas para garantir a seguridade laboral e xerar
confianza no consumidor, susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia
2014-2020 (código de procedemento IG524D).

AnuncioO92-110620-0003_gl