Consellería de Sanidade
ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención
específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

AnuncioC3K1-260121-7_gl