FOGAR 360

FOGAR 360

Fogar do Santiso é un modelo de sustentabilidade económica, ecolóxica e social adicado á promoción, recuperación e defensa da cultura, da saúde e do medioambiente.